Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w ramach projektu „Twoja rodzina – Twoja siła„ współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 ; organizuje Dni Rodziny, które odbędą się

21 maja 2022 roku o godzinie 11.00 na ternie PCPR .

Czeka na Was mnóstwo atrakcji: Animacje dla dzieci, konkursy, pokaz Służb Mundurowych, zagroda z alpakami,  występ kabaretu „ WAPNO GASZONE” oraz recital Jakuba Kokocha.

Ponadto gorąca kiełbaska z grilla, bigos, pierogi oraz duza dawka dobrego humoru !!!

 

.......................................................................................................................

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie informuje, że realizowany będzie program „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji zawodowej.

W związku z powyższym  podmiot prowadzący warsztat terapii zajęciowej może ubiegać się o dofinansowanie do prowadzenia „Zajęć klubowych w WTZ” ze środków PFRON.

 

Do udziału w Zajęciach klubowych w WTZ kwalifikują się:

1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku       z podjęciem zatrudnienia,

2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot          prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o         rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone   i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

 

Aby przystąpić do programu, który jest realizowany przez PFRON od dnia 1 lutego 2022r. do dnia 31 stycznia 2023r. podmiot prowadzący warsztat terapii zajęciowej powinien złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w termie do dnia 15 czerwca 2022r. Dotycz to zajęć realizowanych 01.08.2022r. – 31.01.2023r.).

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/zajecia-klubowe-w-wtz-w-2022-roku/

................................................................................................................................................................................................................................................

 

Rehabilitacja 25 plus” – od dnia 16 maja 2022 r. rusza nabór wniosków dla roku szkolnego 2022/2023

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem z dnia 29 marca 2022 r. nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczyna się od dnia 16 maja 2022 r.

Zarząd PFRON uchwałą nr 34/2022 z dnia 25 marca 2022 r.:

 • ustalił stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie dla roku szkolnego 2022/2023,
 • wyznaczył termin naboru wniosków dla roku szkolnego 2022/2023.

W roku szkolnym 2022/2023 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane będą od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 17 czerwca 2022 r.

Adresatów programu zachęcamy do składania, do Oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki, wniosku o przyznanie środków finansowych, wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do procedur.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu wsparcia określający:

 • zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
 • planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
 • propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
 • zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Ważne! Jeżeli adresat programu chce objąć wsparciem także osoby, o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 2 programu (osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW, ORW, bądź innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 20 roku życia do 24 roku życia, a także absolwentami SPdP w wieku powyżej 20 roku życia do 23 roku życia), to powinien uwzględnić te osoby we wniosku w planowanej liczbie osób mających zostać objętych wsparciem. W odniesieniu do każdej z takich osób, konieczne jest przedstawienie przez Wnioskodawcę uzasadnienia w formie załącznika do wniosku (Inne załączniki w formularzu wniosku). Na podstawie załączonych do wniosku informacji Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale PFRON będą podejmować decyzję w zakresie przyznania dofinansowania na każdą z takich osób.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

 

źródło: PFRON

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................

 

Realizacja Programu Korekcyjno-edukacyjnego PARTNER dla sprawców przemocy w rodzinie 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie informuje, że zajęcia Programu Korekcyjno-edukacyjnego PARTNER dla sprawców przemocy w rodzinie, odbywają się w każdy poniedziałek, środę i czwartek od godz. 16.00 do 19.00 w Siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie na ul. Gen. J. Bema 16A.

Program rozpoczął się 21 marca 2022r. i będzie trwał do 19 maja 2022r.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym naszej placówki pod numerem telefonu 87 427 06 45.

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

"Aktywny Samorząd" w 2022 roku

Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, umożliwiający kontunuowanie programu.

Z dokumentem będącym załącznikiem do uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON można zapoznać się TUTAJ (docx 69 KB)

 

Ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc!

Także w 2022 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2022 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w naszym systemie z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW.

a także:

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie informuje, że od 1 stycznia 2022r. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do:

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych *
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz
  w komunikowaniu się,
 • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 

będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW).

W związku z powyższym:

 • nabór wniosków zostanie otwarty za pomocą SOW  3 stycznia 2022 r. z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie,
 • wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz inne wymagane załączniki) Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,
 • SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:

 • dostęp do Internetu,
 • aktywne konto mailowe (u dowolnego dostawcy usług) oraz nr telefonu komórkowego,
 • skany (zdjęcia cyfrowe) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz inne wymagane załączniki (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB),
 • Profil Zaufany (Profil Zaufany można założyć bez wychodzenia z domu poprzez stronę internetową. W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.

Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów. Dzięki skorzystaniu z SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku, SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w zakresie złożonego wniosku.       

 Wnioski oraz wzory załaczników do należy pobrać z zakładki DOKUMENTY DO POBRANIA .                       

*Zał. nr 3 należy dostarczyć do PCPR dopiero w momencie uzyskania informacji o pozytywnie rozpatrzonym wniosku

 

                                                 

AKTUALNOŚCI:

"Rehabilitacja 25 plus"

Utworzono dnia 16.05.2022

Rehabilitacja 25 plus” – od dnia 16 maja 2022 r. rusza nabór wniosków dla roku szkolnego 2022/2023

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem z dnia 29 marca 2022 r. nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczyna się od dnia 16 maja 2022 r.

Zarząd PFRON uchwałą nr 34/2022 z dnia 25 marca 2022 r.:

 • ustalił stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie dla roku szkolnego 2022/2023,
 • wyznaczył termin naboru wniosków dla roku szkolnego 2022/2023.

W roku szkolnym 2022/2023 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane będą od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 17 czerwca 2022 r.

Adresatów programu zachęcamy do składania, do Oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki, wniosku o przyznanie środków finansowych, wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do procedur.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu wsparcia określający:

 • zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
 • planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
 • propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
 • zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Ważne! Jeżeli adresat programu chce objąć wsparciem także osoby, o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 2 programu (osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW, ORW, bądź innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 20 roku życia do 24 roku życia, a także absolwentami SPdP w wieku powyżej 20 roku życia do 23 roku życia), to powinien uwzględnić te osoby we wniosku w planowanej liczbie osób mających zostać objętych wsparciem. W odniesieniu do każdej z takich osób, konieczne jest przedstawienie przez Wnioskodawcę uzasadnienia w formie załącznika do wniosku (Inne załączniki w formularzu wniosku). Na podstawie załączonych do wniosku informacji Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale PFRON będą podejmować decyzję w zakresie przyznania dofinansowania na każdą z takich osób.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Szczególowe informacje dotyczace programu w linku poniżej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/

 

 

 

 

czytaj dalej na temat: "Rehabilitacja 25 plus"

„Aktywny samorząd” w 2022 roku

Utworzono dnia 11.02.2022
"Aktywny Samorząd" w 2022 roku Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, umożliwiający kontunuowanie programu. Z dokumentem...
czytaj dalej na temat: „Aktywny samorząd” w 2022 roku

Aktywny Samorząd 2022 r.

Utworzono dnia 30.12.2021

  Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie jest Realizatorem pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

czytaj dalej na temat: Aktywny Samorząd 2022 r.

DNI RODZINY - FESTYN

Utworzono dnia 09.09.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w ramach projektu „Twoja rodzina – Twoja siła„ współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko...

czytaj dalej na temat: DNI RODZINY - FESTYN

WSPARCIE PFRON DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYZSZYM

Utworzono dnia 07.09.2021

        POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGORZEWIE   Powiat Węgorzewski realizuje program Aktywny Samorząd finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program ma na celu wyeliminowanie lub...

czytaj dalej na temat: WSPARCIE PFRON DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYZSZYM

Moduł IV

Utworzono dnia 30.07.2021

Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku .       Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu...

czytaj dalej na temat: Moduł IV

Program "Dobry Start"

Utworzono dnia 13.07.2021

Program „Dobry start” Informujemy, że od 1 lipca 2021r. realizatorem świadczenia „Dobry start” 300+ jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od dnia 1 lipca 2021r. wniosek o świadczenie „Dobry start” 300+ dla ucznia można złożyć wyłącznie drogą...

czytaj dalej na temat: Program "Dobry Start"

Komunikat

Utworzono dnia 06.07.2021

Komunikat   Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2021 r. otwarte zostają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie powiatu węgorzewskiego.   Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pozezdrzu zmienił lokalizację i obecnie znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka...

czytaj dalej na temat: Komunikat

Nabór do II edycji projektu pt. „Aktywny Senior”

Utworzono dnia 06.07.2021

  

Nabór do II edycji projektu pt. „Aktywny Senior”

 

Zapraszamy do uczestnictwa w II edycji projektu pt. „Aktywny Senior” – osoby z terenu Gminy Węgorzewo, niesamodzielne/potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku 60+.

                

czytaj dalej na temat: Nabór do II edycji projektu pt. „Aktywny Senior”

KOMUNIKAT

Utworzono dnia 24.06.2021
Komunikat   Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2021 r. otwarte zostają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie powiatu węgorzewskiego.   Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pozezdrzu zmienił lokalizację i obecnie znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka...
czytaj dalej na temat: KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Utworzono dnia 24.06.2021

Komunikat Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2021 r. otwarte zostają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie powiatu węgorzewskiego. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pozezdrzu zmienił lokalizację i obecnie znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu...

czytaj dalej na temat: KOMUNIKAT

Ogłoszenie o naborze

Utworzono dnia 22.06.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na:

 

                       Inspektora w Zespole Organizacyjno - Administracyjnym i Dofinansowań.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o naborze

ZAŁĄCZNIKI:

								

Regulamin Nabór do II edycji projektu pt. „Aktywny Senior”

Utworzono dnia 06.07.2021, 08:31

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Utworzono dnia 26.02.2020, 14:33

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 22.06.2021, 13:07

Załącznik

Utworzono dnia 22.06.2021, 13:07

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 22.06.2021, 13:07

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Utworzono dnia 22.06.2021, 13:03

Załącznik

Utworzono dnia 25.03.2020, 10:21

INFORMACJA

Utworzono dnia 25.03.2020, 10:20

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 80

W poprzednim tygodniu: 99

W tym miesiącu: 265

W poprzednim miesiącu: 325

Wszystkich: 19455