Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Czcionka:

I PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁANIA

Mocą Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776 z późn. zm.) powołano przy starostach, powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych pełniące funkcję organu opiniodawczo-doradczymi. Art. 44b wyżej cytowanej ustawy określa zakres działania powiatowych rad, który obejmuje:

 • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw.
 • Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację
 • Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Kwestie organizacji i trybu funkcjonowania powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych określił Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych z dnia 25-03-2003 roku (Dz. U. z 2003, Nr 62, poz.560).

Zadania przewodniczącego rady określa § 3 ww. Rozporządzenia. I tak przewodniczący rady, w szczególności:

  1)  ustala przedmiot i termin posiedzeń rady;

  2)  przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium;

  3)  reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;

  4)  zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji niereprezentowanych w radzie;

  5)  inicjuje i organizuje prace rady.

Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego rady. Przedmiotem posiedzeń rady winny być w szczególności problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w wojewódzkiej radzie.

Powiatowe rady wyrażają swoje opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne. Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 

II SKŁAD I KADENCJE POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WĘGORZEWIE

 

I KADENCJA w latach 2003-2007

 1. Przewodnicząca                     - Brygida Faj
                                               (Przedstawiciel Stowarzyszenia Osób z Problemem   Onkologicznym)
   
 2. Wiceprzewodnicząca             - Krystyna Patrzylas
                                               (przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych)
   
 3. Sekretarz                                - Janina Szostak
                                               (przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych EMPATIA)
   
 4. Członek                                  - Janina Trusewicz
                                               (przedstawiciel Rady Powiatu w Węgorzewie)
   
 5. Członek                                  - Dariusz Jurkiewicz
                                                (przedstawiciel Zarządu Powiatu w Węgorzewie)

 

II KADENCJA w latach 2007-2011

 1. Przewodnicząca                     - Danuta Czumaj
                                               (Przedstawiciel Stowarzyszenia Osób z Problemem   Onkologicznym)
   
 2. Wiceprzewodnicząca             - Janina Szostak
                                              (przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych EMPATIA)
   
 3. Sekretarz                                - Krystyna Patrzylas
                                                (przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych)
   
 4. Członek                                  - Janina Trusewicz
   
 5. Członek                                  - Elżbieta Buczek
                                                (przedstawiciel Rady Powiatu w Węgorzewie)

 

III KADENCJA w latach 2011-2015

 1. Przewodnicząca                     - Danuta Czumaj
                                               (Przedstawiciel Stowarzyszenia Osób z Problemem   Onkologicznym)
   
 2. Wiceprzewodnicząca             - Janina Szostak
                                              (przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych EMPATIA)
   
 3. Sekretarz                                - Krystyna Patrzylas
                                               (przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych)
   
 4. Członek                                  - Janina Trusewicz
   
 5. Członek                                  - Marianna Kulikowska
                                               (przedstawiciel Rady Powiatu w Węgorzewie)

 

IV KADENCJA w latach 2015-2019

 1. Przewodnicząca                     - Danuta Czumaj
                                               (Przedstawiciel Stowarzyszenia Osób z Problemem   Onkologicznym)
   
 2. Wiceprzewodnicząca             - Janina Szostak
                                              (przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych EMPATIA)
   
 3. Sekretarz                                - Krystyna Patrzylas
                                              (przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych)
   
 4. Członek                                  - Janina Trusewicz
   
 5. Członek                                  - Marianna Kulikowska
                                                (przedstawiciel Rady Powiatu w Węgorzewie)

 

V KADENCJA w latach 2019-2023

 1. Przewodnicząca                     - Danuta Czumaj
                                              (Przedstawiciel Stowarzyszenia Osób z Problemem Onkologicznym)
   
 2. Wiceprzewodnicząca             - Elżbieta Rapita
                                              (przedstawiciel Rady Powiatu w Węgorzewie)
   
 3. Sekretarz                                - Janina Szostak
                                                (przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepsłnosprawnych EMPATIA)
   
 4. Członek                                  - Andrzej Zagórny
                                               (przedstawiciel Miasta i Gminy Węgorzewo)
   
 5. Członek                                  - Krystyny Patrzylas
                                                (przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych)

 

Zebrania członków Społecznej Rady są przygotowywane z ramienia Starosty przez Powiatowe Centrum Pomocy w Węgorzewie. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną bezpośrednio lub pośrednio z osobami niepełnosprawnymi, ich potrzebami i sytuacją życiową oraz społeczno – zawodową. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół, a wszelkie inicjatywy zaproponowane przez Radę są wykonane przez właściwe do ich realizowania organy.

 

            

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny