Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Czcionka:

I PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁANIA

Mocą Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776 z późn. zm.) powołano przy starostach, powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych pełniące funkcję organu opiniodawczo-doradczymi. Art. 44b wyżej cytowanej ustawy określa zakres działania powiatowych rad, który obejmuje:

 • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw.
 • Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację
 • Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Kwestie organizacji i trybu funkcjonowania powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych określił Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych z dnia 25-03-2003 roku (Dz. U. z 2003, Nr 62, poz.560).

Zadania przewodniczącego rady określa § 3 ww. Rozporządzenia. I tak przewodniczący rady, w szczególności:

  1)  ustala przedmiot i termin posiedzeń rady;

  2)  przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium;

  3)  reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;

  4)  zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji niereprezentowanych w radzie;

  5)  inicjuje i organizuje prace rady.

Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego rady. Przedmiotem posiedzeń rady winny być w szczególności problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w wojewódzkiej radzie.

Powiatowe rady wyrażają swoje opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne. Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 

II SKŁAD I KADENCJE POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WĘGORZEWIE

 

I KADENCJA w latach 2003-2007

 1. Przewodnicząca                     - Brygida Faj
                                               (Przedstawiciel Stowarzyszenia Osób z Problemem   Onkologicznym)
   
 2. Wiceprzewodnicząca             - Krystyna Patrzylas
                                               (przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych)
   
 3. Sekretarz                                - Janina Szostak
                                               (przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych EMPATIA)
   
 4. Członek                                  - Janina Trusewicz
                                               (przedstawiciel Rady Powiatu w Węgorzewie)
   
 5. Członek                                  - Dariusz Jurkiewicz
                                                (przedstawiciel Zarządu Powiatu w Węgorzewie)

 

II KADENCJA w latach 2007-2011

 1. Przewodnicząca                     - Danuta Czumaj
                                               (Przedstawiciel Stowarzyszenia Osób z Problemem   Onkologicznym)
   
 2. Wiceprzewodnicząca             - Janina Szostak
                                              (przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych EMPATIA)
   
 3. Sekretarz                                - Krystyna Patrzylas
                                                (przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych)
   
 4. Członek                                  - Janina Trusewicz
   
 5. Członek                                  - Elżbieta Buczek
                                                (przedstawiciel Rady Powiatu w Węgorzewie)

 

III KADENCJA w latach 2011-2015

 1. Przewodnicząca                     - Danuta Czumaj
                                               (Przedstawiciel Stowarzyszenia Osób z Problemem   Onkologicznym)
   
 2. Wiceprzewodnicząca             - Janina Szostak
                                              (przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych EMPATIA)
   
 3. Sekretarz                                - Krystyna Patrzylas
                                               (przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych)
   
 4. Członek                                  - Janina Trusewicz
   
 5. Członek                                  - Marianna Kulikowska
                                               (przedstawiciel Rady Powiatu w Węgorzewie)

 

IV KADENCJA w latach 2015-2019

 1. Przewodnicząca                     - Danuta Czumaj
                                               (Przedstawiciel Stowarzyszenia Osób z Problemem   Onkologicznym)
   
 2. Wiceprzewodnicząca             - Janina Szostak
                                              (przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych EMPATIA)
   
 3. Sekretarz                                - Krystyna Patrzylas
                                              (przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych)
   
 4. Członek                                  - Janina Trusewicz
   
 5. Członek                                  - Marianna Kulikowska
                                                (przedstawiciel Rady Powiatu w Węgorzewie)

 

V KADENCJA w latach 2019-2023

 1. Przewodnicząca                     - Danuta Czumaj
                                              (Przedstawiciel Stowarzyszenia Osób z Problemem Onkologicznym)
   
 2. Wiceprzewodnicząca             - Elżbieta Rapita
                                              (przedstawiciel Rady Powiatu w Węgorzewie)
   
 3. Sekretarz                                - Janina Szostak
                                                (przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepsłnosprawnych EMPATIA)
   
 4. Członek                                  - Andrzej Zagórny
                                               (przedstawiciel Miasta i Gminy Węgorzewo)
   
 5. Członek                                  - Krystyny Patrzylas
                                                (przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych)

 

Zebrania członków Społecznej Rady są przygotowywane z ramienia Starosty przez Powiatowe Centrum Pomocy w Węgorzewie. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną bezpośrednio lub pośrednio z osobami niepełnosprawnymi, ich potrzebami i sytuacją życiową oraz społeczno – zawodową. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół, a wszelkie inicjatywy zaproponowane przez Radę są wykonane przez właściwe do ich realizowania organy.

 

            

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny