Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie wykonuje zadania Powiatu Węgorzewskiego wynikające z:

 

 

► Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526z 2023 r. poz. 572),

 

► Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901, 1693),

 

► Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426,1429),

 

► Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.),

 

► Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz.1249, 535, 289),

 

► Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2123),

oraz innych ustaw, rozporządzeń i aktów prawnych zarówno krajowych, jak i jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Węgorzewskiego.

 

 

Ponadto zadania powiatowej pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie określone są w:

 

► Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie węgorzewskim na lata 2016-2023,

 

► Powiatowym programie na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych na lata 2019-2023,

 

► Powiatowy program promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2020-2024,

 

► Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie węgorzewskim na lata 2021-2025,

 

► Programie rozwoju pieczy zastępczej w powiecie węgorzewskim na lata 2021-2024.

 

 

Zadania, które wykonuje PCPR w Węgorzewie można podzielić na:

 

I. POMOC DZIECKU I RODZINIE- PIECZA ZASTĘPCZA

 

II.POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

 

III. POZOSTAŁE DZIAŁANIA

 

REALIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W DOMOWEJ

 

Utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej i mieszkania chronionego dla ofiar przemocy.

 

Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego „Partner” dla sprawców przemocy.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny