Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie wykonuje zadania Powiatu Węgorzewskiego wynikające z:

► Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511),

► Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.),

► Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1111 ze zm.),

► Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.),

► Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1390 ze zm.),

► Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 ze zm.),

oraz innych ustaw, rozporządzeń i aktów prawnych zarówno krajowych, jak i jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Węgorzewskiego.

 

Ponadto zadania powiatowej pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie określone są w:

► Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie węgorzewskim na lata 2016-2023,

► Powiatowym programie na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych na lata 2019-2023,

► Powiatowy program promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2015-2019,

► Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie węgorzewskim na lata 2016-2020,

► Programie rozwoju pieczy zastępczej w powiecie węgorzewskim na lata 2018-2020.

 

Zadania, które wykonuje PCPR w Węgorzewie można podzielić na:

I. POMOC DZIECKU I RODZINIE- PIECZA ZASTĘPCZA

II.POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

III. POZOSTAŁE DZIAŁANIA

REALIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej i mieszkania chronionego dla ofiar przemocy.

Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego „Partner” dla sprawców przemocy.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny