Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wydłużony terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III

Utworzono dnia 10.11.2020
Czcionka:

Program adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zaliczonych do grona osób niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, które jednocześnie są:

 1. Uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. Uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 3. Podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 4. Podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 5. Uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. Pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. Pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 8. Pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Pomoc w ramach programu może być przyznana wyżej wymienionym osobom, jeśli w okresie od 9 marca do 16 listopada  b.r. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w murach placówki rehabilitacyjnej (rozumianej w myśl zasad realizacji programu) przez okres minimum pięciu następujących po sobie dni roboczych w każdym z miesięcy okresu pomocy. Pomoc przyznana może być za okres łączny nie dłuższy niż 5 miesięcy.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie informuje,
że został wydłużony okres na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III
w terminie od dnia 07 listopada do dnia 16 listopada 2020r.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. w przypadku osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych, gdy wniosek składa rodzic/opiekun prawny pełnoletniego dziecka/pełnoletniego podopiecznego dokument upoważniający do reprezentowania osoby niepełnosprawnej,
 3. w sytuacji, gdy środki finansowe za świadczenie mają zostać przekazane przelewem na konto osoby wskazanej we wniosku przez Wnioskodawcę, upoważnienie do przekazania środków finansowych dla osoby upoważnionej.
 4. w przypadku uczniów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego zaświadczenie ze szkoły.

W celu otrzymania dofinansowania wniosek należy dostarczyć:

 1. drogą elektroniczną poprzez System Obsługi i Wsparcia (SOW)  https://sow.pfron.org.pl/
 2. pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
  ul. Gen. J. Bema 16A, 11-600 Węgorzewo
 3. osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu się
  tel. 87 427 06 40

Jednocześnie informujemy, iż wypłaty dofinansowań będą realizowane po przekazaniu przez PFRON dodatkowych środków finansowych.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w programie.

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 64

W poprzednim tygodniu: 107

W tym miesiącu: 423

W poprzednim miesiącu: 420

Wszystkich: 12426