Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Czcionka:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie

 Węgorzewskim

przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”

11-600 Budry

tel./faks: 087 437 72 79

e-mail: wtzolszewo@op.pl

 

Warsztat działa od 29.11.2004 roku

 

Celem działań warsztatów jest rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego. Realizacja celu odbywa się poprzez:

 • Ogólne usprawnianie.
 • Rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego.
 • Przygotowania do życia w środowisku społecznym.
 • Opanowanie czynności przysposabiających do pracy.
 • Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej bądź szkolenia.

Warsztat terapii zajęciowej przyjmuje wszystkie osoby niepełnosprawne, które ukończyły 16 rok życia. Nie ma przy tym żadnych ograniczeń, co do rodzaju niepełnosprawności czy przyczyny jego powstania. Jedynym kryterium są dobre chęci samego zainteresowanego i jego rodziny oraz orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztacie. Rehabilitacją są objęci niepełnosprawni, którzy nie korzystają z żadnej placówki kształcenia specjalnego. Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z programem przygotowanym indywidualnie dla każdego uczestnika warsztatu przez Radę Programową.

Warsztat stara się być nowoczesnym ośrodkiem rehabilitacji fizycznej, społecznej i zawodowej. Stale wprowadzane są nowe metody terapii zajęciowej, aby jak najefektywniej stymulować wiedzę i umiejętności uczestników. Na zajęcia uczestnicy są dowożeni. Rehabilitacja odbywa się głównie w czasie zajęć praktycznych różnych pracowniach. Zajęcia warsztatowe przeplatane są zajęciami rehabilitacji leczniczej, muzykoterapią, teatrologią oraz terapią psychologiczną. Uczestnicy są objęci opieką pielęgniarską. Organizowane są zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku.

Uczestnicy biorą także udział w zawodach sportowych i festynach organizowanych dla ludzi niepełnosprawnych przez inne organizacje i instytucje.

W ramach warsztatu działa siedem pracowni terapeutycznych, do każdej uczęszcza pięciu uczestników. Terapia odbywa się w pracowniach:

 • Usprawniania ruchowego
 • Poznawania świata
 • Technicznej
 • Aktywności twórczej
 • Kulinarna
 • Krawiecko-hafciarska
 • Komputerowej.

Oprócz codziennych zajęć w pracowniach wszystkie osoby uczestniczą w treningach usprawniających możliwości samodzielnej egzystencji: ekonomicznym, kulinarnym, kontaktów interpersonalnych. Ponadto ramach ergoterapii uczestnicy WTZ uprawiają samodzielnie warzywa i wykonują przetwory.

W WTZ jest 35 uczestników. Na działalność otrzymuje środki (w 90% tj. 622.860,00 zł) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane powiatowi w corocznym algorytmie i z budżetu Powiatu (10% tj. 69.207,00 zł).

Warsztat jest pod kontrolą Starosty przy pomocy PCPR. Pracuje prawidłowo i jest aktywny w środowisku. W oparciu o PFRON-owski program Wyrównywania różnic między regionami, fundusze samorządów i własne doposażył się w 2014 roku o nowy samochód, mikrobus, służący dowożeniu uczestników na zajęcia.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny