Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Gen.J.Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Węgorzewskiego zostały uruchomione w następujących lokalizacjach:

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Bema 16A, pok. Nr 7 – punkt usytuowany w lokalu z dogodnym dostępem dla osób poruszających się    na wózkach inwalidzkich.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Podmioty udzielające porad

Poniedziałek

900-1300

adwokat / radca prawny

Wtorek

1200-1600

radca prawny/ adwokat

Środa

900-1300

 

radca prawny/  adwokat

1300-1700

organizacja pozarządowa

 

Czwartek

800-1200

 

organizacja pozarządowa

1200-1600

 

adwokat / radca prawny

 

Piątek

900-1300

 

radca prawny/  adwokat

1300-1700

 

organizacja pozarządowa

Organizacja pozarządowa : Fundacja „TOGATUS PRO BONO” z siedzibą
w Olsztynie. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
świadczone jest przez radcę prawnego.

 

2.Urząd Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 18, pok. Nr 5,
(punkt, obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację „TOGATUS PRO BONO z siedzibą
w Olsztynie. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  świadczone jest przez radcę prawnego)

Poniedziałek: 900-1300
 

3.Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, pok. Nr 18 ,
(punkt, obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację „TOGATUS PRO BONO z siedzibą
w Olsztynie.  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  świadczone jest przez radcę prawnego)

Wtorek: 800-1200

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Uwaga!!!

Zmiana numeru telefonu umawiania wizyt na świadczenie

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

87 427-06-42

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez organizację pozarządową. Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.
Opinię należy złożyć poprzez wypełnienie druku Karty Pomocy – część B, dostępnym u adwokata/radcy prawnego i wrzucenie jej do zamkniętej urny oznakowanej napisem: Opinie o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

DOKUMENTY:

Moduł zapisów na porady zdalne za pomocą strony internetowej

Utworzono dnia 25.06.2020
KOMUNIKAT W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, został uruchomiony moduł zapisów na porady zdalne za pomocą strony internetowej www.np.ms.gov.pl Klikając w adres można samemu po wybraniu odpowiedniego województwa i powiatu umówić dogodny termin...
czytaj dalej » na temat: Moduł zapisów na porady zdalne za pomocą strony internetowej

Komunikat

Utworzono dnia 02.06.2020
Komunikat Od 16 maja 2020 r. na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, nastąpiło rozszerzenie zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą...
czytaj dalej » na temat: Komunikat

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Utworzono dnia 13.03.2020
Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19 Z uwagi na względy bezpieczeństwa Powiat Węgorzewski od dnia 16.03.2020 r. do odwołania, zawiesza działalność nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w wyznaczonych punktach.  Porady będą udzielane przez...
czytaj dalej » na temat: Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Informacje

Liczba wyświetleń: 77
Utworzono dnia: 17.02.2020
Dokument wprowadził:
Agnieszka Kamińska
Dokument opublikował:
Agnieszka Kamińska
Dokument wytworzył:
Agnieszka Gasik
Wytworzono:
05.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

Historia publikacji

 • 25.06.2020 15:00, Agnieszka Kamińska
  Dodanie dokumentu: Moduł zapisów na porady zdalne za pomocą strony internetowej
 • 02.06.2020 12:31, Agnieszka Kamińska
  Dodanie dokumentu: Komunikat
 • 05.05.2020 11:47, Agnieszka Kamińska
  Edycja strony: Nieodpłatna pomoc prawna

ePUAP

SOW

PCPR Węgorzewo